Audytor - Doradca energetyczny - Świadectwo energetyczne - Charakterystyka energetyczna - Certyfikacja budynku - Termomodernizacja - Wentylacja - Klimatyzacja - Budownictwo niskoenergetyczne

Efektywność energetyczna - od budynków po odnawialne źródła energii Efektywność energetyczna - od budynków po odnawialne źródła energii 
Reklama
dom-energooszczedny-dania-rockwool-1mDążenie do zbudowania budynku prawie zeroenergetycznego, w Polsce wciąż postrzegane jako wynik fascynacji budownictwem energooszczędnym, już niedługo stanie się codziennością każdego inwestora – w tym prywatnego.

Wbrew pozorom inwestowanie w technologie energooszczędne to nie tylko chwilowy trend, mający swe źródło w modzie na ekologię. Zgodnie z wymogami znowelizowanej dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynkow (z 9 czerwca 2010 r.) wszystkie nowo wznoszone budynki powinny być od 31 grudnia 2020 roku obiektami o niemal zerowym zużyciu energii, a dla budynkow publicznych wymóog ten ma obowiązywać od końca 2018 roku. Co więcej, zgodnie z komunikatem prasowym Komisji Europejskiej z dnia 31 lipca tego roku, nowa strategia ożywienia sektora budownictwa w UE opiera się w znacznej mierze na promowaniu energooszczędnych obiektów.

Więcej w numerze 5/2012

Opracowanie: Redakcja DE na podstawie materiałów firmy Rockwool
Fot. Rockwool

10W numerze 5/2011 Doradcy Energetycznego opublikowaliśmy relację Janusza Starościka z wyjazdu studyjnego do Saksonii i Brandenburgii, który odbył się w maju ubiegłego roku. Autor opisał w niej w skrócie ideę domów słonecznych, jakie miał okazję podczas tego wyjazdu obejrzeć. W poniższym artykule, korzystając z materiałów przekazanych przez Sonnenhaus Instytut e.V., Autor rozwija koncepcję budowy takich domów i przedstawia przykłady już istniejących budynków.

Zgodnie z definicją stworzoną przez Sonnenhaus Institut, domem słonecznym nazywamy budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło jest pokrywane przynajmniej w 50% przez promieniowanie słoneczne. Wiedząc, że np. w Polsce ciepło stanowi nawet do 80% łącznego zapotrzebowania na energię w gospodarstwie domowym, redukcja o połowę może przynieść w krótkim czasie wymierne korzyści. Warto zwrócić uwagę na określenie „przynajmniej 50%”, ponieważ miałem okazję zwiedzać w Chemnitz budynek, którego mierzone roczne zapotrzebowanie na ciepło było pokrywane aż w 95% z promieniowania słonecznego.I to można nazwać celem tej idei!

Więcej w numerze 5/2012

Autor: mgr inż. Janusz Starościk

Rys. Sonnenhaus Instytut

6mChoć znane są główne zasady, jakimi należy kierować się projektując budynki pasywne, to jednak forma ich wykonania, zastosowane materiały i instalacje oraz same parametry komponentów mogą się różnić od siebie w zależności od warunków klimatycznych, w jakich będzie realizowany dany obiekt. Ciekawym przykładem zastosowania standardu pasywnego jest budynek ambasady austriackiej, który powstał w Dżakarcie, stolicy i zarazem największym mieście Indonezji.

(…) Inwestycja, której koszt szacowany jest na około 1,7 miliona dolarów, jest osobliwa z wielu powodów. Jako pierwszy należy wymieć jego przeznaczenie. Jest to obiekt użyteczności publicznej, lecz spełniający bardzo specyficzną funkcję. Ambasada jest bowiem wizytówką każdego kraju poza jego granicami, a zatem jej znaczenie prestiżowe i reprezentacyjne jest nie do przecenienia. Budynek, który został zaprojektowany z wykorzystaniem technologii budownictwa pasywnego niesie zatem przesłanie racjonalnego wykorzystania energii i ochrony środowiska.

Więcej w numerze 5/2012

Autor: Przemysław Ślusarczyk
Fot. www.pos-architecture.com
Ciekawym przykładem zastosowania standardu pasywnego w warunkach ekstremalnych była budowa schroniska górskiego Schiestlhaus w Austrii. Obiekt ten, dzieło pracowni architektonicznej Pos architekten ZT KEG, jest położony w paśmie Północnych Alp Wapiennych, na przełęczy poniżej szczytu Hochschwab. Jest to teren trudno dostępny i surowy, a równocześnie bardzo wrażliwy ekologicznie.

Inwestycja ta była realizowana w ramach projektu Dom Przyszłości, będącego częścią austriackiego programu rządowego Zrównoważony Rozwój prowadzonego przez Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii.

Więcej…

16 Słoneczne Osiedle we Fryburgu (Niemcy) nie jest wprawdzie najnowszą inwestycją, ale warte jest zaprezentowania jako ciekawy przykład zespołu mieszkalno-użytkowego niezależnego energetycznie i przyjaznego środowisku.
Autorem projektu osiedla jest uznany na świecie architekt Rolf Disch, twórca m.i.n. słynnego obracającego się za słońcem budynku Heliotrop. Słoneczne Osiedle tworzą budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej (ukończone w 2004 r.) oraz graniczący z nimi od zachodu obiekt handlowo–usługowy Sonnenschiff (niem. słoneczny statek) z 9 ekskluzywnymi apartamentami typu „penthhouse”, umieszczonymi na ostatniej kondygnacji (tę część oddano do użytku w 2006 r.). Na powierzchni 11 000 m2 znajduje się 60 segmentów o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 7 850 m2. Budynek usługowy ma 1200 m2 powierzchni handlowej oraz 3600 m2 biurowej.

Autor: Przemysław Ślusarczyk

Więcej w numerze 3/2012

Ilustr.: http://www.solarsiedlung.de

12Pierwszy w Europie kościół i pierwsza w Polsce sportowa hala zgodne ze standardami budownictwa pasywnego zdały egzamin minionej zimy. Zaoszczędzone w sezonie grzewczym pieniądze liczone są w dziesiątkach tysięcy złotych. Przypomnijmy, że oba obiekty zostały zaprojektowane w krakowskim biurze projektowo-wdrożeniowym Tomasza Pyszczka i Marcina Stelmacha i że opisywaliśmy je załamach Doradcy Energetycznego. Jako budynki pasywne zużywają one na cele grzewcze tylko 15 kWh/m2 w ciągu roku.

Więcej w numerze 3/2012

01 Wprawdzie Recast dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków będzie dotyczyć budynków użyteczności publicznej dopiero od 2019 r., jednak już obecnie pojawiają się inwestycje budowlane, w przypadku których energooszczędność stanowi kluczowy element, a wysoki standard energetyczny jest akcentowany w przetargach publicznych, które ich dotyczą. Przykładem jest basen Floating Arena w Szczecinie.

Stanowi on doskonały przykład realizacji przyszłych wymogów i przepisów dotyczących racjonalnego i uzasadnionego ekonomicznie gospodarowania energią. Oddany do użytku w listopadzie 2010 r. nowoczesny obiekt wiąże się funkcjonalnie ze Szczecińskim Domem Sportu (dawniej Wojewódzkim Domem Sportu), który powstał w latach 60. ubiegłego wieku.

Więcej w numerze 3/2012

3a dsc 6793Prezentujemy kolejny obiekt zrealizowany w Polsce w standardzie pasywnym – budynek mieszkalny, a jednocześnie doświadczalny, będący owocem współpracy między Studiem Z 500 oraz firmą MultiComfort.

Koszty realizacji obiektu były tylko o ok. 13% wyższe w porównaniu z budową typowego budynku. W ten sposób projektanci i wykonawcy udowodnili, że standard pasywny staje się coraz bardziej dostępny w Polsce.
Budynek ten powstał w Boruszowicach w pobliżu Tarnowskich Gór. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią zabudowane działki, a sam opisywany dom jest usytuowany z odchyleniem 30° od kierunku północ – południe. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 119 m2. Dom zamieszkuje czteroosobowa rodzina.
W planach twórców omawianego obiektu jest realizacja kolejnych podobnych inwestycji. Doświadczenia i wiedza zdobyte podczas budowy i eksploatacji budynku w Boruszowicach pozwolą z pewnością udoskonalać technologicznie kolejne obiekty. Oznaczać to będzie dalszy spadek kosztów budowy domów pasywnych.

Autor: Przemysław Ślusarczyk

Więcej w numerze 2/2012

Fot. MultiComfort

Fot. P. ŚlusarczykW numerze 6/2011 DE zaprezentowano wzorcowo przeprowadzoną termomodernizację zabytkowego, wiejskiego budynku z Austrii z wykorzystaniem komponentów budownictwa pasywnego. W poniższym artykule będzie mowa o podobnym przedsięwzięciu – tym razem w Polsce, w miejscowości Miękina pod Krakowem, gdzie powstaje baza edukacyjno-badawcza poświęcona właśnie budownictwu pasywnemu oraz odnawialnym źródłom energii.

Technologię budynku pasywnego, a właściwie komponenty pasywne, można z powodzeniem wykorzystać podczas termomodernizacji starego budownictwa, o czym szerzej napisano w artykule „Termomodernizacja w standardzie budynku pasywnego (DE 6/2011, str. 12-15). Oznacza to, że stare obiekty można przekształcić w budynki pasywne, które mogą być certyfikowane według takich samych kryteriów jak nowe inwestycje. Jeżeli jednak prace modernizacyjne do poziomu pasywnego okażą się nieopłacalne ekonomicznie, można osiągnąć niższy standard opisany w certyfikacie Ener-PHit Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt.

Więcej…

Szczelna powłoka zewnętrzna odgrywa, obok warstwy termoizolacji, bardzo ważną rolę w ograniczaniu strat ciepła w budynku pasywnym. Jej funkcję można porównać do kurtki ortalionowej założonej na wełniany sweter…

Kontynuując tę analogię… nietrudno sobie wyobrazić, że sam sweter noszony podczas wietrznej pogody nie chroniłby nas przed chłodem, ponieważ zimne powietrze przenikałoby pomiędzy jego włóknami. Dopiero nieprzepuszczalna dla powietrza warstwa w postaci kurtki ortalionowej zamyka i unieruchamia pomiędzy włóknami wełny powietrze, które jest dobrym izolatorem i w ten sposób daje nam poczucie komfortu cieplnego podczas wietrznej pogody. (…)
Dla zapewnienia szczelności w budynku pasywnym nie jest wymagane wprowadzanie dodatkowych, specjalnych rozwiązań materiałowych. Szczelność uzyskuje się dzięki prawidłowemu i starannemu wykonaniu warstw istniejących w każdym budynku. W przypadku obiektu o tradycyjnej konstrukcji powłokę zapewniającą szczelność ścian stanowi warstwa tynku wewnętrznego. Z kolei na poddaszu – warstwa paroizolacji znajdująca się bezpośrednio pod termoizolacją. Paroizolacją zabezpiecza się też ściany budynków wznoszonych w technologii szkieletowej, a w przypadku podłogi na gruncie szczelność zapewnia warstwa hydroizolacji.

Więcej w numerze 1/2012

Autor: Cezary Sankowski

Żaluzje na elewacji szkoły pasywnej w Klaus w Austrii, fot. C. SankowskiNiniejszy artykuł kontynuuje problematykę okien w budynkach pasywnych podjętą w nr 5/2011 Doradcy Energetycznego. Przedstawia on też pokrewną tematykę okien połaciowych, drzwi i systemów fasadowych słupowo-ryglowych.

 

Okna w budynku pasywnym mają istotny wpływ na koszt realizacji obiektu. Przyczyniają się po powstawania znacznej części dodatkowych kosztów inwestycyjnych, związanych z wprowadzeniem standardu pasywnego. Ograniczenie tych kosztów jest sporym wyzwaniem zarówno dla projektanta, jak i dla wykonawcy. Aby mu sprostać, istotna jest znajomość pewnych właściwości pasywnej stolarki okiennej.
Ciekawą i znajdującą praktycznie zastosowanie prawidłowością jest to, że okna o większej powierzchni wypadają korzystniej pod względem ochrony cieplnej od tych o mniejszych wymiarach. Mają one większy udział przeszklenia w powierzchni okna. Dzięki temu większe są zyski słoneczne i lepszy współczynnik Uw. Dlatego też korzystnym rozwiązaniem będzie zastąpienie już na etapie koncepcji kilku małych okien oknami większymi o równoważnej powierzchni. Rozwiązanie to będzie też sporo tańsze, ponieważ w przeliczeniu na 1 m2 produkcja okien o mniejszych wymiarach jest droższa, niż produkcja okien o większych gabarytach.

Więcej w numerze 6/2011

 

Autor: Cezary Sankowski

Więcej artykułów…